counter easy hit Luepp - A Digital Storyteller's Notepad: Geachte heer Zuiltje

zaterdag, december 02, 2006

Geachte heer Zuiltje

Een van mijn oude helden was Luuk J. Zuiltje bijgenaamd "de Afweger". Deze Lucius Iunius Moderatus Columella is geboren in waarschijnlijk het jaar 4 voor Christus (dus in hetzelfde jaar als Christus of anders drie jaar daarna - over het probleem van het jaar nul zal ik het nog wel eens hebben) en hij moet zijn overleden rond 70 na Chr. Ik stel me de man voor als een Flamenco zanger, een José Mercé of een Diego El Cigala. Hij is namelijk geboren in de stad Gades in Hispania Baetica. Dat is in huidige aanduidingen de stad Cadiz in Andalusia. Hij was een "hoge oom" in het leger en, uiteraard, een landheer. Op de maatschappelijke ladder heeft i het zeker geschopt tot militair tribuun in Syria. Heel mooi, maar wij waarderen hem vooral om zijn landbouwtractaten (De re rustica in 12 boekrollen en De arboribus). Columella is een van de vijf meest voorname "Romeinse" agronomen in het ons bewaard gebleven bestand. De anderen waren Cato, Varro, Plinius de Oudere, Palladius en de anonieme auteur van de griekstalige Geoponika. De verzameling van hun teksten was de kern van het bronnenmateriaal voor mijn originele proefschrift over geïntegreerde productieprocessen in de antiek Italische landbouw. Hun belang werd sterk gereduceerd in de adoptie van mijn promotieonderzoek door een Leidse promotor na de dood van mijn oorspronkelijke promotor aan de VU. Hoe dan ook, de agronomen en ik zijn heel lang goede vrienden geweest. Maar de heer Zuiltje was, voor wat dat in wetenschappelijke kringen waard is, verreweg mijn favoriet.

Het is dan ook altijd leuk om te zien dat de herinnering aan de man nog steeds leeft in onze eigen wereld. Nu is er dan opeens een bedrijf dat, of een organisatie die, Columella Limited heet. Leuk! Heeft dat met wijnbouw te maken? Met olijven? Zou het verband kunnen houden met agrarische bedrijfseconomie? Of gaat het om landverbetering?

Nee. Het gaat om een congres over de toekomst van de toeristische exploitatie van het culturele erfgoed van Irak. "Columella Limited is planning an Iraq-UK Conference to be held in 2006, at which representatives of government, cultural heritage and tourism companies and institutions from both countries, as well as non-governmental organisations, will together plan the options for future tourism in Iraq, with sustainable development of the country’s cultural heritage at its centre. [New paragraph] The conference will provide a forum for discussion of heritage conservation, planning, legislation, infrastructural development, investment and training, and will aim to make a significant contribution to the restoration of Iraq’s wealth, pride and integrity." (Columella Limited).

Mmmm. Waar zou het verband liggen? Columella was als militair gestationeerd geweest in Syrië. Ik kom niet dichterbij dan dat. Mocht ik er later achterkomen wat het verband zou kunnen zijn dan laat ik het mijn lezers weten. Want ik weet zeker dat die er zeer in geïnteresseerd zullen zijn!

"Bing Bong". Back to work.

3 Comments:

Anonymous Anoniem said...

discussion of heritage conservation, planning, legislation, infrastructural development, investment and training, and will aim to make a significant contribution to the restoration of Iraq’s wealth, pride and integrity...
Ik vind je poststuk erg interessant maar heb moeite, misschien ligt het aan mij, met wat hier boven staat, want als je nagaat dat de UK eerst Irak gaat bommen en meedoen aan de US-invatie, en dan willen ze helpen om het weer op te bouwen... it's all about the money ? Net zoals er geweigerd werd dat Franse bedrijven mee wilden helpen met herbouwen van wegen, woningen etc in Irak. Rare wereld leven we toch in of zie ik dit fout ?

6:07 p.m.  
Blogger Luepp said...

O, mogen Franse bedrijven niet meedoen? Dat is waar ook. De klacht over het oude Europa. Sufkoppen, zo werd kennelijk geredeneerd, die nog geloven in de deugdzaamheid van de Verenigde Naties. Weet je wat nou misschien extra wrang is, Sien? Het gaat hier om het herstel van de trots en waardigheid van Irak door middel van, onder andere, de zorg voor het cultureel erfgoed. Maar volgens mij kun je best betogen dat het het vooral de academische en institutionele inspanningen van FRANSEN zijn geweest die er in het verleden voor hebben gezorgd dat de mesopotamische archeologica in de storm van de moderniteit sowieso zo goed bewaard zijn gebleven. En nou mogen ze zeker niet meer meedoen van de militaire overwinnaars. "Move over, Hammurabi is ours". Het is inderdaad een onrechtvaardige wereld. Maar laten we niet vergeten dat deze (speculatieve) overwegingen geen afbreuk doen aan de integriteit van Columella Limited die misschien ook alleen maar de wereld willen helpen verbeteren.

1:12 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Dat ben ik met je eens, let's make this world a better place !

5:26 p.m.  

Een reactie posten

<< Home