counter easy hit Luepp - A Digital Storyteller's Notepad: Lopende Zaken: 2. De laatste adem van de Otter

vrijdag, augustus 25, 2006

Lopende Zaken: 2. De laatste adem van de Otter

Zoals gezegd moet ik het kort houden.

Zaak 2. Deze zaak betreft het lot van de Amsterdamse paltrokmolen aan de Kostverlorenvaart, "De Otter". De rechter heeft het stadsdeel Westerpark in het gelijk gesteld (zie bijvoorbeeld AT5) en bepaald dat dit historische werktuig niet kan worden verplaatst naar het erfgoedpark te Uitgeest maar dat de molen op zijn plaats moet blijven staan in de historische context van de houtzagerij in Amsterdam. Wind of geen wind. Geen wind dus, dankzij de bebouwing en de beplanting die in de loop der jaren gerealiseerd is met medeweten, met toestemming en soms zelfs op inititatief van het stadsdeel. De wereld van de molenaars is niet gelukkig met deze uitspraak. "Een halve molen gewonnen voor Amsterdam en een hele molen verloren voor Nederland", verzucht Gijs van de Lubbe op een prikbord van molenaars, "We zijn er met zijn allen blijkbaar nog niet in geslaagd over te brengen aan iedereen in Nederland dat een molen en het ambacht dat er op beoefend dient te worden één geheel zijn. Laten we daar nou maar ons best voor blijven doen en ook daadwerkelijk proberen te blijven werken met de molens, niet alleen maar een beetje draaien" (molen.startpagina.prikbord d.d. 24-08-2006). De Otter moet dus kennelijk maar aan een motortje die het gebrek aan windvang moet compenseren als was het een beademingsmachine. Molenaar Sven huivert bij de gedachte: "Maar moet je dat ook willen? Ik krijg nu al af en toe toeristen op de molen die vragen waar 'het motortje' zit... Straks gaan argeloze toeristen nog denken dat het zo hoort en dat alle molens op motortjes lopen...." (molen.startpagina.prikbord d.d. 24-08-2006).

3 Comments:

Blogger MacBuccaneer said...

Ik vind het heel triest dat men maar niet wil begrijpen dat een molen niet alleen een staand monument is, zoals een standbeeld voor Anne Frank, maar ook een werktuig dat, om niet ten onder te gaan aan bonteknaagkevers en boktorren, regelmatig moet werken. Werken kan een molen alleen met wind. Wind is er alleen als er ruimte is. De kortzichtigheid van ons stadsbestuur en het stadsdeelbestuur is de rechter blijkbaar ontgaan. Jammer, heel jammer.

12:27 p.m.  
Blogger Sien said...

mmmm, ja jammer, zonde ! de letters die ik moet inklikken beginnen met GVD... past hier goed bij !

2:09 a.m.  
Blogger TwigtSenior said...

Misschien een leuke windmachine plaatsen op het dak van de omlendende gebouwen? Whooosh !

9:58 a.m.  

Een reactie posten

<< Home